مهدیزان

تماس با ما

info@mahdizan.com

تلفن 5136080377 98+
فاکس 5136511943 98+

موبایل 09120686914
موبایل 09120686913

آدرس کارخانه و نمایشگاه:مشهد.آزادی123.بیست متری اول

آدرس دفتر مرکزی:مشهد.امامت 18 . ساختمان نیلوفر.پلاک 58. واحد 4

فرم تماس با ما پرشیا صنعت مهدیزان